Όρους Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 01 / 01 / 2023

Διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ("Όροι") προτού χρησιμοποιήσετε το CryptoChipy ("ο ιστότοπος"), που διαχειρίζεται η CryptoChipy. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου μας. Εάν δεν συναινείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα συμφωνία, δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα.

1. Αξιοποίηση της Ιστοσελίδας

1.1. Καταλληλότητα: Για να συμμετάσχετε σε αυτήν τη συμφωνία, πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα.

1.2. Λογαριασμοί χρηστών: Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο, είστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και του απορρήτου των διαπιστευτηρίων του λογαριασμού σας. Δεσμεύεστε να παρέχετε ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες κατά τη διαδικασία εγγραφής.

1.3. Απαγορευμένες Δραστηριότητες: Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της Ιστοσελίδας για παράνομους ή δόλιους σκοπούς. Απαγορεύονται επίσης δραστηριότητες που θα μπορούσαν να διαταράξουν ή να εμποδίσουν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή των συνδεδεμένων με αυτήν υπηρεσιών.

2. Περιεχόμενο και Πνευματική Ιδιοκτησία

2.1. Ιδιοκτησία περιεχομένου: Όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο, που περιλαμβάνει κείμενο, γραφικά, εικόνες και άλλο υλικό, ανήκει είτε με άδεια χρήσης από την CryptoChipy και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

2.2. Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη: Η υποβολή περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες στον Ιστότοπο χορηγεί στην CryptoChipy μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, χωρίς δικαιώματα άδειας χρήσης για τη χρήση, την αναπαραγωγή, την τροποποίηση και τη διανομή του εν λόγω περιεχομένου.

3. Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων

Ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή διαχειρίζονται από την CryptoChipy. Αποποιούμαστε οποιονδήποτε έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η CryptoChipy δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη ή υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται ή υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται στο ή μέσω οποιουσδήποτε τέτοιους ιστότοπους ή υπηρεσίες.

4. Αποποίηση ευθυνών

4.1. Χωρίς εγγύηση: Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις, παραστάσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα του περιεχομένου.

4.2. Ευθύνη τζόγου: Η CryptoChipy δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τζόγου σας. Είναι καθήκον σας να στοιχηματίζετε υπεύθυνα και σύμφωνα με τα νομικά και κανονιστικά πλαίσια της δικαιοδοσίας σας.

5. Αλλαγές στους Όρους

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους κατά την κρίση μας. Όλες οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

6. Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της σελίδας επικοινωνίας μας.